De missie van Stichting Ruth’s Shelter

‘Geeft gij hun te eten’

Stichting Ruth’s Shelter is een ontmoetingscentrum in Ukunda, Kenia, waar kinderen die op straat hun leven doelloos en zonder eten doorbrengen, maaltijden en een betere dagbesteding krijgen.

Onder dagbesteding verstaan wij:

  • de kinderen van maaltijden voorzien
  • hen manieren bij brengen over hygiëne en respect
  • hen iets te leren door activiteiten te laten doen

Daarnaast krijgen deze kinderen aandacht, liefde en voelen zij zich gewaardeerd, wat hun
gevoel van eigenwaarde ten goede zal komen. Ook zullen wij hen in aanraking brengen met en onderwijs geven uit God’s Woord.

Stichting Ruth’s Shelter heeft in Kenia personeel in dienst. Deze personeelsleden zijn vooral personen die geen werk hebben en hun gezin daardoor niet kunnen onderhouden. Door hen een arbeidsplaats te bieden, voorzien wij hen van inkomen waardoor zij hun gezin kunnen onderhouden en hun kinderen te eten kunnen geven. Door hun inkomsten hebben zij dan ook financiële middelen om hun kinderen naar school te laten gaan. Op deze wijze kunnen deze kinderen later een plaats in de maatschappij in nemen. Om onze doelen te realiseren is het essentieel dat wij voldoende financiële middelen hebben om het te onderhouden.

Pin It on Pinterest