Beleidsplan van de stichting

In het beleidsplan kunt u lezen wat de missie en visie is van Ruth’s Shelter. Verder vindt u hier informatie over de organisatie zelf en onze financiën / meerjarenbegroting.

"Geeft gij hun te eten"